Pozostali pracownicy obsługi biurowej/REFERENT

Zakres obowiązków:
-USTALANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO – RENTOWEGO, OBLICZANIE ICH WYSOKOŚCI, ORAZ KIEROWANIE AKT SPRAWY DO POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO,
-OPRACOWYWANIE DECYZJI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH,
-USTALANIE OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NADPŁAT I NIEDOPŁAT EMERYTUR I RENT ORAZ DODATKÓW DO EMERYTUR I RENT,
-USTALANIE WYSOKOŚCI POTRĄCEŃ Z EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU ZALEGŁYCH SKŁADEK, NADPŁAT ORAZ INNYCH TYTUŁÓW,
-USTALANIE I POBIERANIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.

WYMAGANIA:
-WYKSZTAŁCENIE – MINIMUM ŚREDNIE,
-UMIEJĘTNOŚCI I UPRAWNIENIA: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW I STATUTU KRUS, ZNAJOMOŚĆ USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WYSOKA KULTURA OSOBISTA, OBSŁUGA APLIKACJI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, PRACA W ZESPOLE, KOMUNIKATYWNOŚĆ,
-MILE WIDZIANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

GODZINY PRACY: 07:00-15:00,
WYNAGRODZENIE 2300,00 – 2500,00 ZŁ BRUTTO PLUS DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT DO 20 %.

ADRES WYKONYWANIA PRACY:
PLACÓWKA TERENOWA KRUS 70-028 SZCZECIN
UL. CHMIELEWSKIEGO 22A

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ LISTOWNIE NA ADRES
KRUS OR KOSZALIN, 75-846 KOSZALIN UL. SŁOWIAŃSKA 5, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU ZAMIESZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.BIP.KRUS.GOV.PL W ZAKŁADCE “PRACA W KRUS” A NASTĘPNIE “OR W KOSZALINIE”.Zakres obowiązków:
-USTALANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO – RENTOWEGO, OBLICZANIE ICH WYSOKOŚCI, ORAZ KIEROWANIE AKT SPRAWY DO POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO,
-OPRACOWYWANIE DECYZJI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO – RENTOWYCH,
-USTALANIE OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NADPŁAT I NIEDOPŁAT EMERYTUR I RENT ORAZ DODATKÓW DO EMERYTUR I RENT,
-USTALANIE WYSOKOŚCI POTRĄCEŃ Z EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU ZALEGŁYCH SKŁADEK, NADPŁAT ORAZ INNYCH TYTUŁÓW,
-USTALANIE I POBIERANIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.

WYMAGANIA:
-WYKSZTAŁCENIE – MINIMUM ŚREDNIE,
-UMIEJĘTNOŚCI I UPRAWNIENIA: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW I STATUTU KRUS, ZNAJOMOŚĆ USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WYSOKA KULTURA OSOBISTA, OBSŁUGA APLIKACJI I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, PRACA W ZESPOLE, KOMUNIKATYWNOŚĆ,
-MILE WIDZIANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

GODZINY PRACY: 07:00-15:00,
WYNAGRODZENIE 2300,00 – 2500,00 ZŁ BRUTTO PLUS DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT DO 20 %.

ADRES WYKONYWANIA PRACY:
PLACÓWKA TERENOWA KRUS 70-028 SZCZECIN
UL. CHMIELEWSKIEGO 22A

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ LISTOWNIE NA ADRES
KRUS OR KOSZALIN, 75-846 KOSZALIN UL. SŁOWIAŃSKA 5, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU ZAMIESZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.BIP.KRUS.GOV.PL W ZAKŁADCE “PRACA W KRUS” A NASTĘPNIE “OR W KOSZALINIE”.