Portier

Zakres obowiązków: obsługa komputera- program wagowy, wypełnianie dokumentów transportowych, patrolowanie terenu zakładu, utrzymanie porządku w okresie zimowymZakres obowiązków: obsługa komputera- program wagowy, wypełnianie dokumentów transportowych, patrolowanie terenu zakładu, utrzymanie porządku w okresie zimowym