pomocnik brukarza

Zakres obowiązków: instruktaż w zakresie BHP i p.poż., instruktarz stanowiskowy, prace porządkowe na terenie budowy, prace pomocnicze przy zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót brukarskich, prace pomoznicze przy rozbiórce nawierzchni wykonanych z kostki brukowej, prace pomocnicze przy przygotowaniu nawierzchni pod kostke brukową, prace pomocnicze przy układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz krawężników i obrzeżyZakres obowiązków: instruktaż w zakresie BHP i p.poż., instruktarz stanowiskowy, prace porządkowe na terenie budowy, prace pomocnicze przy zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót brukarskich, prace pomoznicze przy rozbiórce nawierzchni wykonanych z kostki brukowej, prace pomocnicze przy przygotowaniu nawierzchni pod kostke brukową, prace pomocnicze przy układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży