Pomocniczy robotnik w hodowli trzody chlewnej

Zakres obowiązków: karmienie, pojenie, inseminacja domaciczna loch, prace porządkowe, praca w grupie posługujących się językiem ukraińskim, brak styczności z inną trzodą chlewną oraz dzikami, godz. pracy: 07:00-15:00, wysokość wynagrodzenia 14,70 zł brutto/hZakres obowiązków: karmienie, pojenie, inseminacja domaciczna loch, prace porządkowe, praca w grupie posługujących się językiem ukraińskim, brak styczności z inną trzodą chlewną oraz dzikami, godz. pracy: 07:00-15:00, wysokość wynagrodzenia 14,70 zł brutto/h