pomocniczy robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy lub rozbiórki budynków.Zakres obowiązków: Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy lub rozbiórki budynków.