Pomoc wychowawcy w przedszkolu (S)

Zakres obowiązków: 1. Pomoc w sprawowaniu opieki nad grupą przedszkolaków w czasie zabaw na salach i podczas pobytu na placu zabaw.
2. Pomoc podczas spacerów i wycieczek.
3. Pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w kącikach zabaw dzieci.
4. Pomoc w dowożeniu i odwożeniu dzieci autobusem szkolnym- sprawowanie opieki.Zakres obowiązków: 1. Pomoc w sprawowaniu opieki nad grupą przedszkolaków w czasie zabaw na salach i podczas pobytu na placu zabaw.
2. Pomoc podczas spacerów i wycieczek.
3. Pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w kącikach zabaw dzieci.
4. Pomoc w dowożeniu i odwożeniu dzieci autobusem szkolnym- sprawowanie opieki.