Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków:  zabezpiecza żywność przed zepsuciem,
 przygotowuje /porcjuje i wydaje posiłki dla chorych w sposób należyty, we właściwym czasie,
 uczestniczy w karmieniu pacjentów,
 przygotowuje pacjentom dodatkowe napoje, potrawy zgodnie z ich prośbę, nie wykraczających poza ich dietę,
 dba o zachowanie zasad szczególnej czystości i higieny podczas pracy, utrzymuje w czystości kuchenkę zakładową i wszystkie elementy jej wyposażenia,Zakres obowiązków:  zabezpiecza żywność przed zepsuciem,
 przygotowuje /porcjuje i wydaje posiłki dla chorych w sposób należyty, we właściwym czasie,
 uczestniczy w karmieniu pacjentów,
 przygotowuje pacjentom dodatkowe napoje, potrawy zgodnie z ich prośbę, nie wykraczających poza ich dietę,
 dba o zachowanie zasad szczególnej czystości i higieny podczas pracy, utrzymuje w czystości kuchenkę zakładową i wszystkie elementy jej wyposażenia,