Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię,
– obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy,
– utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
– dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
– czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy,
– doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom,
– pozostałe prace porządkowe, mające na cale utrzymanie kuchni w czystości, oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu.
Umowa zlecenie około 80h w m-cu, zatrudnienie 1 rok, dyspozycyność 10-18Zakres obowiązków: przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię,
– obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw i owoców na późniejsze potrawy,
– utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
– dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
– czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń po zakończonym dniu pracy,
– doraźna pomoc szefowi kuchni oraz pozostałym kucharzom,
– pozostałe prace porządkowe, mające na cale utrzymanie kuchni w czystości, oraz ułatwienie pracy całej obsłudze lokalu.
Umowa zlecenie około 80h w m-cu, zatrudnienie 1 rok, dyspozycyność 10-18