podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków

Zakres obowiązków: praca biurowa związana z planowanim przestrzennym i oochroną zabytkówZakres obowiązków: praca biurowa związana z planowanim przestrzennym i oochroną zabytków