Osoba sprzątająca (N)

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na obiekcie wielkopowierzchniowym.Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na obiekcie wielkopowierzchniowym.