Opiekun medyczny k/m

Zakres obowiązków: – realizacja usług opiekuńczych dla mieszkańców w zakresie pomocy w czynnościach opiekuńczo-pielęgnacyjnych
– wykonywanie prac aktywizacyjnych z mieszkańcami i wspieranie procesów rehabilitacyjnych,
– dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w tym sprawowanie nad nimi opieki podczas spacerów i wyjazdów
– aktywny udział w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego
– uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców DPS
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych.Zakres obowiązków: – realizacja usług opiekuńczych dla mieszkańców w zakresie pomocy w czynnościach opiekuńczo-pielęgnacyjnych
– wykonywanie prac aktywizacyjnych z mieszkańcami i wspieranie procesów rehabilitacyjnych,
– dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców w tym sprawowanie nad nimi opieki podczas spacerów i wyjazdów
– aktywny udział w pracach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego
– uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców DPS
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych.