OPIEKUN DZIECI DOWOŻONYCH

Zakres obowiązków: 1. DOPILNOWANIE ŁADU I PORZĄDKU W AUTOBUSIE. 2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS WSIADANIA I WYSIADANIA Z AUTOBUSU ORAZ W TRAKCIE PRZEJAZDU. 3. POZWALANIE NA WYSIADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA WYZNACZONYCH PRZYSTANKACH. 4.DOPILNOWANIE ABY DZIECI MŁODSZE ODBIERANE BYŁY Z AUTOBUSU PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW. 5. KONTAKT ZE SZKOŁĄ. Zatrudnienie na okres 03.0.2020 r. – 30.06.2020 r.Zakres obowiązków: 1. DOPILNOWANIE ŁADU I PORZĄDKU W AUTOBUSIE. 2. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS WSIADANIA I WYSIADANIA Z AUTOBUSU ORAZ W TRAKCIE PRZEJAZDU. 3. POZWALANIE NA WYSIADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA WYZNACZONYCH PRZYSTANKACH. 4.DOPILNOWANIE ABY DZIECI MŁODSZE ODBIERANE BYŁY Z AUTOBUSU PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW. 5. KONTAKT ZE SZKOŁĄ. Zatrudnienie na okres 03.0.2020 r. – 30.06.2020 r.