OPIEKUN

Zakres obowiązków: Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom do lat 3, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją dzieci, karmienie dzieci, wyrabianie nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia. Praca 8 godzin dziennie w tym możliwe różne godziny rozpoczynania (6:00 a 9:15) i kończenia pracy (14:00 a 17:15).
Praca na czas określony: 24 MIESIĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA
Godziny pracy: 6:00 – 17:15
Kontakt z pracodawcą: osobisty, kadry@wzz.wroc.pl lub 71 718 62 50Zakres obowiązków: Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom do lat 3, wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją dzieci, karmienie dzieci, wyrabianie nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia. Praca 8 godzin dziennie w tym możliwe różne godziny rozpoczynania (6:00 a 9:15) i kończenia pracy (14:00 a 17:15).
Praca na czas określony: 24 MIESIĄCE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA
Godziny pracy: 6:00 – 17:15
Kontakt z pracodawcą: osobisty, kadry@wzz.wroc.pl lub 71 718 62 50