Operator ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa ładowarki z chwytakiem, doświadczenie w przeładunku drewna w tartaku.Zakres obowiązków: Obsługa ładowarki z chwytakiem, doświadczenie w przeładunku drewna w tartaku.