Ogrodnik terenów zieleni

Zakres obowiązków: prace pielęgnacyjne (grabienie, pielenie, koszenie trawy, nasadzenie) itp.Zakres obowiązków: prace pielęgnacyjne (grabienie, pielenie, koszenie trawy, nasadzenie) itp.