OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw wynikających z zdań na podstawie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
– nadzór i kontrola nad działalnością prowadzona na podstawie w/w ustawy,
– zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego archiwum geologicznego.Zakres obowiązków: prowadzenie spraw wynikających z zdań na podstawie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
– nadzór i kontrola nad działalnością prowadzona na podstawie w/w ustawy,
– zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego archiwum geologicznego.