OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY.

Zakres obowiązków: Przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie zakupu, modernizacji i naprawy kolejowych pojazdów szynowych do obsługi przewozów pasażerskich w ramach funduszu kolejowego oraz innych źródeł finansowych. Przeprowadzanie postępowań na wyłonienie wykonawcy na zakup, modernizacje i naprawy kolejowych pojazdów szynowych wraz z pełną obsługę umów zawartych z wyłonionymi wykonawcami. Kontrola realizacji przewozów kolejowych w pociągach pasażerskich objętych obowiązkiem służby publicznej.Zakres obowiązków: Przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie zakupu, modernizacji i naprawy kolejowych pojazdów szynowych do obsługi przewozów pasażerskich w ramach funduszu kolejowego oraz innych źródeł finansowych. Przeprowadzanie postępowań na wyłonienie wykonawcy na zakup, modernizacje i naprawy kolejowych pojazdów szynowych wraz z pełną obsługę umów zawartych z wyłonionymi wykonawcami. Kontrola realizacji przewozów kolejowych w pociągach pasażerskich objętych obowiązkiem służby publicznej.