OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZESTRZENNEGO

Zakres obowiązków: Prowadzenie działań w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programów Międzynarodowych w tym wspieranie podmiotów z województwa pomorskiego w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach ww. programów, m.in. poprzez działania informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i doradcze. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP) w ramach ww. Programów. Udział w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu programów międzynarodowych, którymi objęty jest obszar województwa pomorskiego.Zakres obowiązków: Prowadzenie działań w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programów Międzynarodowych w tym wspieranie podmiotów z województwa pomorskiego w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach ww. programów, m.in. poprzez działania informacyjne, promocyjne, szkoleniowe i doradcze. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego (SWP) w ramach ww. Programów. Udział w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu programów międzynarodowych, którymi objęty jest obszar województwa pomorskiego.