Naukowiec, główny specjalista ds. merytorycznych

Zakres obowiązków: Realizacja projektów badawczych związanych z historią Solidarności (w tym pisanie monografii i artykułów naukowych oraz opracowywanie wydawnictw źródłowych), przeprowadzanie kwerend archiwalnych,wspieranie działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (wystawy, warsztaty, wykłady, konkursy, scenariusze zajęć, notacje, krótsze formy popularnonaukowe), udział w konferencjach, uczestnictwo w innych pracach związanych z działalnością Instytutu Dziedzictwa Solidarności.Zakres obowiązków: Realizacja projektów badawczych związanych z historią Solidarności (w tym pisanie monografii i artykułów naukowych oraz opracowywanie wydawnictw źródłowych), przeprowadzanie kwerend archiwalnych,wspieranie działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (wystawy, warsztaty, wykłady, konkursy, scenariusze zajęć, notacje, krótsze formy popularnonaukowe), udział w konferencjach, uczestnictwo w innych pracach związanych z działalnością Instytutu Dziedzictwa Solidarności.