Nauczyciel przedmiotów zawodowych technik-logistyk

Zakres obowiązków: Nauczanie przedmiotów zawodowych-logistycznychZakres obowiązków: Nauczanie przedmiotów zawodowych-logistycznych