Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim

Zakres obowiązków: Nauczanie w kalsach 1-3 w szkole podstawowej w języku angielskim.Zakres obowiązków: Nauczanie w kalsach 1-3 w szkole podstawowej w języku angielskim.