Murarz

Zakres obowiązków: prace murarskie. Praca na tereniie pow. gorlickiego i woj. śląskiegoZakres obowiązków: prace murarskie. Praca na tereniie pow. gorlickiego i woj. śląskiego