Monter rusztowań

Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 29 rż. zarej. w tut. Urzedzie i speln. kryteria projektowe.
1.Godz. odb. stażu 8:00 do 16:00.
2.Planowanie i wykonywanie zabezpieczenia konstrukcji rusztowania na podstawie projektu w zależności od rodzaju obiektu.
3.Kompletowanie, przygotowywanie i zabezpieczenie w transporcie elementów niezbędnych do montażu.
4.Obsługiwanie, eksploatacja i przechowywanie narzędzi.
5.Oznakowanie i zabezpieczenie rusztowań .
6.Czyszczenie i konserwowanie elementów rusztowań.
7.Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony zdrowia.Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 29 rż. zarej. w tut. Urzedzie i speln. kryteria projektowe.
1.Godz. odb. stażu 8:00 do 16:00.
2.Planowanie i wykonywanie zabezpieczenia konstrukcji rusztowania na podstawie projektu w zależności od rodzaju obiektu.
3.Kompletowanie, przygotowywanie i zabezpieczenie w transporcie elementów niezbędnych do montażu.
4.Obsługiwanie, eksploatacja i przechowywanie narzędzi.
5.Oznakowanie i zabezpieczenie rusztowań .
6.Czyszczenie i konserwowanie elementów rusztowań.
7.Organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ppoż., zasadami ergonomii oraz ochrony zdrowia.