Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych, przygotowanie podsypki,przygotowanie wykopu, porządkowanie terenu budowy.
Praca w godz. 7.00 – 15.00.Zakres obowiązków: Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych, przygotowanie podsypki,przygotowanie wykopu, porządkowanie terenu budowy.
Praca w godz. 7.00 – 15.00.