Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych; wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych; przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych; przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.Zakres obowiązków: wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych; wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych; przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych; przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.