Młodszy Asystent/Asystent/Starszy Asystent

Zakres obowiązków: Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu działalności Sekcji Badań Środowiskowych: przygotowywanie i oznaczanie fizyko-chemiczne próbek wody. Prowadzenie dokumentacji wykonanych analiz. Prowadzenie dokumentacji i zapisów z monitorowania wyposażenia. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp o p.poż.Zakres obowiązków: Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu działalności Sekcji Badań Środowiskowych: przygotowywanie i oznaczanie fizyko-chemiczne próbek wody. Prowadzenie dokumentacji wykonanych analiz. Prowadzenie dokumentacji i zapisów z monitorowania wyposażenia. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp o p.poż.