MASZYNISTA POMPOWNI I URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zakres obowiązków: Branża: Gospodarka wodno-ściekowa

Obsługa urządzeń pompowni wód dołowych, wód przemysłowych i wód opadowych oraz obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków.
Kontrolowanie pracy tych urządzeń, kontrolowanie parametrów technologicznych pompowni i oczyszczalni, kontrola osadników i zbiorników retencyjnych.
Prowadzenie książek raportowych.
Utrzymywanie porządku i czystości na obsługiwanych obiektach.
OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na okres próbny 3 m-ce (kolejna umowa na czas określony 12 m-cy)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Ornontowice – Kopalnia Budryk (możliwość pracy w Knurowie-do uzgodnienia z Pracodawcą).
PRACA W DNIACH I GODZINACH:
Pn-ndz 6-14. 14-22, 22-6Zakres obowiązków: Branża: Gospodarka wodno-ściekowa

Obsługa urządzeń pompowni wód dołowych, wód przemysłowych i wód opadowych oraz obsługa urządzeń oczyszczalni ścieków.
Kontrolowanie pracy tych urządzeń, kontrolowanie parametrów technologicznych pompowni i oczyszczalni, kontrola osadników i zbiorników retencyjnych.
Prowadzenie książek raportowych.
Utrzymywanie porządku i czystości na obsługiwanych obiektach.
OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na okres próbny 3 m-ce (kolejna umowa na czas określony 12 m-cy)
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Ornontowice – Kopalnia Budryk (możliwość pracy w Knurowie-do uzgodnienia z Pracodawcą).
PRACA W DNIACH I GODZINACH:
Pn-ndz 6-14. 14-22, 22-6