Masztalerz w stadninie koni

Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 30 roku życia zarejestrowanej w tut. Urzędzie spełniającej kryteria projektowe.
Godziny odbywania stażu I zm. od 9-17, II zm. od 12-20 oraz w soboty od 9-17
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia koni oraz ogólna opieka nad końmi, podjeżdżanie i zajeżdżanie młodych koni..
3.Wykonywanie poleceń trenera.
4.Zorganizowanie codziennego transportu koni.
5.Zabezpieczenie dostarczonej paszy, jej gromadzenie, przechowywanie.
6.Prowadzenie prostych bilansów zaopatrzenia w pasze, jej zużycia i zaopatrzenia.
7.Sprawdzenie i przegląd funkcjonujących urządzeń, zgłoszenie koniecznych napraw, konserwacja obsługiwanych urządzeń.
8.Odbiór przewożonych koni i ich lokowanie.
9.Zastępowanie trenera podczas zawodów, przygotowywanie koni do zawodów.Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 30 roku życia zarejestrowanej w tut. Urzędzie spełniającej kryteria projektowe.
Godziny odbywania stażu I zm. od 9-17, II zm. od 12-20 oraz w soboty od 9-17
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia koni oraz ogólna opieka nad końmi, podjeżdżanie i zajeżdżanie młodych koni..
3.Wykonywanie poleceń trenera.
4.Zorganizowanie codziennego transportu koni.
5.Zabezpieczenie dostarczonej paszy, jej gromadzenie, przechowywanie.
6.Prowadzenie prostych bilansów zaopatrzenia w pasze, jej zużycia i zaopatrzenia.
7.Sprawdzenie i przegląd funkcjonujących urządzeń, zgłoszenie koniecznych napraw, konserwacja obsługiwanych urządzeń.
8.Odbiór przewożonych koni i ich lokowanie.
9.Zastępowanie trenera podczas zawodów, przygotowywanie koni do zawodów.