Magazynier

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie towaru.
Praca w godzinach 06.00-14.00 oraz 14.00-22.00.
Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu POWER, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
* nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
* nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
* nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie towaru.
Praca w godzinach 06.00-14.00 oraz 14.00-22.00.
Oferta pracy realizowana w celu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu POWER, skierowana do osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
* nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
* nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
* nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).