Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie, wydawanie towarów do/z magazynu, uczestnictwo w kontrolach ilościowych i jakościowych, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów w wyznaczonych miejscach, zabezpieczenie oraz prawidłowe oznakowanie towarów, utrzymanie porządku, czystości oraz zasad BHP w magazynie, udział w inwentaryzacjach, sporządzanie dokumentacji.Zakres obowiązków: Przyjmowanie, wydawanie towarów do/z magazynu, uczestnictwo w kontrolach ilościowych i jakościowych, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów w wyznaczonych miejscach, zabezpieczenie oraz prawidłowe oznakowanie towarów, utrzymanie porządku, czystości oraz zasad BHP w magazynie, udział w inwentaryzacjach, sporządzanie dokumentacji.