kucharz

Zakres obowiązków: Planowanie jadłospisów, przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm, zabezpieczenie produktów żywnościowych w ilości przewidzianych recepturą, dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz terminowość wydawania, obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów, porcjowanie posiłków i ich wydawanie, gospodarowanie produktami przy sporządzaniu posiłków, pobieranie i zabezpieczanie próbek żywności do kontroli SANEPIDu, prawidłowe postępowanie z resztkami pokonsumpcyjnymi. Przestrzeganie ustalonych godzin wydawania posiłków.Zakres obowiązków: Planowanie jadłospisów, przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm, zabezpieczenie produktów żywnościowych w ilości przewidzianych recepturą, dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz terminowość wydawania, obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów, porcjowanie posiłków i ich wydawanie, gospodarowanie produktami przy sporządzaniu posiłków, pobieranie i zabezpieczanie próbek żywności do kontroli SANEPIDu, prawidłowe postępowanie z resztkami pokonsumpcyjnymi. Przestrzeganie ustalonych godzin wydawania posiłków.