KUCHARZ

Zakres obowiązków: Prezentacja potraw w formie bufetowej zgodna ze standardami firmy.
Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami.
Racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat.
Dbanie o odpowiednią estetykę potraw.
Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.
Danie o właściwy stan techniczny urządzeń kuchennych.
Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki zajmowanego stanowiska.Zakres obowiązków: Prezentacja potraw w formie bufetowej zgodna ze standardami firmy.
Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami.
Racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat.
Dbanie o odpowiednią estetykę potraw.
Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.
Danie o właściwy stan techniczny urządzeń kuchennych.
Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki zajmowanego stanowiska.