KSIĘGOWY DS. FUNDUSZY

Zakres obowiązków: Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposóbZakres obowiązków: Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób