Konserwator elektryk/hydraulik

Zakres obowiązków: Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach osiedla, konserwacja, wymiana, udrażnianie zatorów, usuwanie przecieków, utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji elektrycznych.Zakres obowiązków: Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach osiedla, konserwacja, wymiana, udrażnianie zatorów, usuwanie przecieków, utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji elektrycznych.