Konserwator

Zakres obowiązków: Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji zlokalizowanych w obiektach. Bieżąca obsługa, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych. Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów. Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii. Utrzymanie czystości terenów i obiektów małej architektury wokół nieruchomości własnych i w siedzibie firmy – wykonywanie takich prac jak; zamiatanie, odśnieżanie, przycinanie. Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.Zakres obowiązków: Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji zlokalizowanych w obiektach. Bieżąca obsługa, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych. Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów. Monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii. Utrzymanie czystości terenów i obiektów małej architektury wokół nieruchomości własnych i w siedzibie firmy – wykonywanie takich prac jak; zamiatanie, odśnieżanie, przycinanie. Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.