Konserwator

Zakres obowiązków: Dozorowanie terenu należącego do szkoły i codzienne sprawdzanie stanu technicznego sprzętów, urządzeń, ogrodzenia, obiektów sportowych. Po zakończeniu zajęć codzienne sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych, w tym:
stanu okien i drzwi okien, stanu wyposażenia i sprzętów (stwierdzanie uszkodzenia sprzętów w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach, w tym sprzętu p.poż, szczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych, stanu oświetlenia), naprawy i renowacja ławek, stolików, szaf i innych mebli, wymiana szyb, konserwacja, naprawa i wymiana zamków, uchwytów okiennych, klamek, zawiasów, drobne naprawy hydrauliczne (wymiana kranów, udrażnianie instalacji, wymiana umywalek, sedesów itp.), naprawa ogrodzenia zewnętrznego.Zakres obowiązków: Dozorowanie terenu należącego do szkoły i codzienne sprawdzanie stanu technicznego sprzętów, urządzeń, ogrodzenia, obiektów sportowych. Po zakończeniu zajęć codzienne sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych, w tym:
stanu okien i drzwi okien, stanu wyposażenia i sprzętów (stwierdzanie uszkodzenia sprzętów w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach, w tym sprzętu p.poż, szczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych, stanu oświetlenia), naprawy i renowacja ławek, stolików, szaf i innych mebli, wymiana szyb, konserwacja, naprawa i wymiana zamków, uchwytów okiennych, klamek, zawiasów, drobne naprawy hydrauliczne (wymiana kranów, udrażnianie instalacji, wymiana umywalek, sedesów itp.), naprawa ogrodzenia zewnętrznego.