Konserwator

Zakres obowiązków: Konserwacja techniczna obiektu,utrzymanie sprawności taśmociągów, podajników, wykonywanie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń,pomoc w pracach warsztatu, drobne prace budowlane w obiekcie,bieżące usuwanie usterek,prace konserwatorskie.Zakres obowiązków: Konserwacja techniczna obiektu,utrzymanie sprawności taśmociągów, podajników, wykonywanie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń,pomoc w pracach warsztatu, drobne prace budowlane w obiekcie,bieżące usuwanie usterek,prace konserwatorskie.