Inżynier technologii żywności

Zakres obowiązków: prowadzenie rejestrów, tworzenie dokumentów, pomoc w sprawozdawczości,
znajomość procedur w zakresie nadzoru sanitarnego w obiektach żywieniowychZakres obowiązków: prowadzenie rejestrów, tworzenie dokumentów, pomoc w sprawozdawczości,
znajomość procedur w zakresie nadzoru sanitarnego w obiektach żywieniowych