inspektor

Zakres obowiązków: współpraca z ZUS, urzędami skarbowymi, urzędami gmin oraz innymi instytucjami w zakresie mającym wpływ na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne a tym samym na wymiar składek na ubezpieczenie; sporządzanie wniosków o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych; prowadzenie rozliczeń na kontach płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, księgowanie składek, ustalanie nadpłat, opracowanie wniosków o ulgi/umorzenia, przymusowe dochodzenie należności; sporządzanie zaświadczeń, potwierdzanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych; sporządzanie sprawozdawczości statystycznej; przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużnikówZakres obowiązków: współpraca z ZUS, urzędami skarbowymi, urzędami gmin oraz innymi instytucjami w zakresie mającym wpływ na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne a tym samym na wymiar składek na ubezpieczenie; sporządzanie wniosków o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych; prowadzenie rozliczeń na kontach płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, księgowanie składek, ustalanie nadpłat, opracowanie wniosków o ulgi/umorzenia, przymusowe dochodzenie należności; sporządzanie zaświadczeń, potwierdzanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych; sporządzanie sprawozdawczości statystycznej; przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużników