Inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (nr 5523)

Zakres obowiązków: Główne obowiązki:
– przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę, o których mowa w ustawie Prawo wodne, w szczególności w zakresie: ustalania strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, ustanawianie obszarów ochronnych, przyjmowania planów utrzymania wód, określanie rozmiaru korzystania z wód w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzanie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód i zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
– analizowanie, sprawdzanie i potwierdzanie protokołów indywidualnych rolników, w celu umożliwienia im uzyskania pomocy z tytułu strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie,
– rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Wojewody w sprawie rolnictwa, w celu udzielenia pomocy i wyjaśnień poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
– prowadzenie spraw wieloosobowego stanowiska pracy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek ul. Brzeska 8 podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Zakres obowiązków: Główne obowiązki:
– przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę, o których mowa w ustawie Prawo wodne, w szczególności w zakresie: ustalania strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, ustanawianie obszarów ochronnych, przyjmowania planów utrzymania wód, określanie rozmiaru korzystania z wód w sytuacjach nadzwyczajnych, wprowadzanie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód i zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
– analizowanie, sprawdzanie i potwierdzanie protokołów indywidualnych rolników, w celu umożliwienia im uzyskania pomocy z tytułu strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie,
– rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Wojewody w sprawie rolnictwa, w celu udzielenia pomocy i wyjaśnień poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
– prowadzenie spraw wieloosobowego stanowiska pracy, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek ul. Brzeska 8 podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.