Inspektor ochrony danych osobowych

Zakres obowiązków: Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Zapewnienie zgodności działalności Zarządu Jednostek Oświatowych i jednostek obsługiwanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (Europejskiej Rady Ochrony Danych) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Pełnienie funkcji IODO dla wskazanych jednostek (około 35) spośród 73 obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.
3. Nadzór oraz bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych oraz ich zgodności z RODO w Zarządzie Jednostek Oświatowych oraz obsługiwanych jednostkach.
4. Dokonywanie analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych w Zarządzie Jednostek Oświatowych oraz jednostkach obsługiwanych.
5. Opracowywanie rozwiązań z obszaru ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zmian w prawie w tym zakresie.
6. Przygotowywanie, prowadzenie i opiniowanie dokumentów, m.in. instrukcji, umów, zgód, klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Przygotowywanie niezbędnych pism do odpowiednich instytucji (m.in. GIODO/ PUODO).
8. Prowadzenie szkoleń i podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
9. Ustawiczne dokształcanie się oraz doskonalenie własnej wiedzy, zwłaszcza uwzględniające zmiany w prawie oraz w metodach przetwarzania danych.
10. Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz ciągłe dostosowywanie Zarządu Jednostek Oświatowych i obsługiwanych jednostek do nowych wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących RODO.
11. Inne zadania wymagane przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.Zakres obowiązków: Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Zapewnienie zgodności działalności Zarządu Jednostek Oświatowych i jednostek obsługiwanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (Europejskiej Rady Ochrony Danych) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Pełnienie funkcji IODO dla wskazanych jednostek (około 35) spośród 73 obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.
3. Nadzór oraz bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych oraz ich zgodności z RODO w Zarządzie Jednostek Oświatowych oraz obsługiwanych jednostkach.
4. Dokonywanie analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych w Zarządzie Jednostek Oświatowych oraz jednostkach obsługiwanych.
5. Opracowywanie rozwiązań z obszaru ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zmian w prawie w tym zakresie.
6. Przygotowywanie, prowadzenie i opiniowanie dokumentów, m.in. instrukcji, umów, zgód, klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Przygotowywanie niezbędnych pism do odpowiednich instytucji (m.in. GIODO/ PUODO).
8. Prowadzenie szkoleń i podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
9. Ustawiczne dokształcanie się oraz doskonalenie własnej wiedzy, zwłaszcza uwzględniające zmiany w prawie oraz w metodach przetwarzania danych.
10. Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz ciągłe dostosowywanie Zarządu Jednostek Oświatowych i obsługiwanych jednostek do nowych wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących RODO.
11. Inne zadania wymagane przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.