Inspektor Kontroli Jakości

Zakres obowiązków: Sporządzanie dokumentacji odbiorowej kontroli jakości dla wykonywanych prac w branży mechanicznej. Znajomość zagadnień w zakresie kontroli jakości związanej z realizowanymi remontami, modernizacjami i budową aparatury chemicznej.Zakres obowiązków: Sporządzanie dokumentacji odbiorowej kontroli jakości dla wykonywanych prac w branży mechanicznej. Znajomość zagadnień w zakresie kontroli jakości związanej z realizowanymi remontami, modernizacjami i budową aparatury chemicznej.