Inspektor ds. technicznych

Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji technicznej dla prac modernizacyjnych i remontowych obiektów kubaturowych i liniowych Spółki,
nadzór nad eksploatowanymi obiektami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi,
koordynowanie działań inwestycyjnych realizowanych prze Spółkę i na jej rzecz,
prowadzenie zamówień publicznych,
prowadzenie spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy, zamawianiem i rozliczaniem zużytych części,
wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy wodno – kanalizacyjnych, w tym ich odbioru i eksploatacji,
sporządzanie umów na wody opadowe i roztopowe;
przygotowywanie zestawień i prowadzenie korespondencji z PGW Wody Polskie w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków oraz poboru wód opadowych i roztopowych,
sporządzanie ofert i współpraca z konZakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji technicznej dla prac modernizacyjnych i remontowych obiektów kubaturowych i liniowych Spółki,
nadzór nad eksploatowanymi obiektami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi,
koordynowanie działań inwestycyjnych realizowanych prze Spółkę i na jej rzecz,
prowadzenie zamówień publicznych,
prowadzenie spraw związanych z bieżącą wymianą wodomierzy, zamawianiem i rozliczaniem zużytych części,
wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy wodno – kanalizacyjnych, w tym ich odbioru i eksploatacji,
sporządzanie umów na wody opadowe i roztopowe;
przygotowywanie zestawień i prowadzenie korespondencji z PGW Wody Polskie w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków oraz poboru wód opadowych i roztopowych,
sporządzanie ofert i współpraca z kon