Inspektor ds. techniczno-ekspoloatacyjnych

Zakres obowiązków: 1. Kontrola sprawności technicznej instalacji, maszyn, sprzętu i urządzeń Cepłowni Miejskiej i Sieci Ciepłowniczej
2. Przygotowanie planów konserwacji i remontów infrastruktury technicznej – ocena stanu, typowanie i określanie szczegółowych zakresów.Zakres obowiązków: 1. Kontrola sprawności technicznej instalacji, maszyn, sprzętu i urządzeń Cepłowni Miejskiej i Sieci Ciepłowniczej
2. Przygotowanie planów konserwacji i remontów infrastruktury technicznej – ocena stanu, typowanie i określanie szczegółowych zakresów.