Gospodarz budynków

Zakres obowiązków: Prace porządkowe w budynkach i na zewnątrz, zamiatanie klatek schodowych, sprzątanie chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym odśnieżanie dojść do budynków.Zakres obowiązków: Prace porządkowe w budynkach i na zewnątrz, zamiatanie klatek schodowych, sprzątanie chodników i terenów zielonych, w okresie zimowym odśnieżanie dojść do budynków.