Główny specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Zakres obowiązków: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– udział w przeprowadzaniu zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami,
– udział w sporządzaniu wstępnych wyników oraz sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
– udział w sporządzaniu rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania planu,
– udział w dokonywaniu oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
– udział w monitorowaniu realizacji zaleceń oraz przeprowadzaniu czynności sprawdzających.Zakres obowiązków: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– udział w przeprowadzaniu zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami,
– udział w sporządzaniu wstępnych wyników oraz sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
– udział w sporządzaniu rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania planu,
– udział w dokonywaniu oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
– udział w monitorowaniu realizacji zaleceń oraz przeprowadzaniu czynności sprawdzających.