Elektromonter linii kablowych

Zakres obowiązków: budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowychZakres obowiązków: budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych