Ekspert ds. finansowo-skarbowych k/m

Zakres obowiązków: 1. analizowanie materiału dowodowego w postępowaniach przygotowawczych, w tym przeprowadzanie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,
2. analiza danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT, systemie VIES oraz zabezpieczonej dokumentacji bankowej,
3. szacowanie, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy spraw, wysokości narażonych lub uszczuplonych w wyniku przestępstwa należności publiczno- prawnych,
4. konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,
5. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami.Zakres obowiązków: 1. analizowanie materiału dowodowego w postępowaniach przygotowawczych, w tym przeprowadzanie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,
2. analiza danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT, systemie VIES oraz zabezpieczonej dokumentacji bankowej,
3. szacowanie, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy spraw, wysokości narażonych lub uszczuplonych w wyniku przestępstwa należności publiczno- prawnych,
4. konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,
5. wykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami.