Dróżnik obwodu drogowego (Żagań)

Zakres obowiązków: Zabezpieczenie i usuwane uszkodzeń nawierzchni drogowych, utrzymywanie w czystości i czytelności oznakowań pionowych, oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników.Zakres obowiązków: Zabezpieczenie i usuwane uszkodzeń nawierzchni drogowych, utrzymywanie w czystości i czytelności oznakowań pionowych, oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników.