Czynności pomocnicze przy rozładunku o załadunku

Zakres obowiązków: Proste pracy przy rozładunku i załadunku, kompletowanie towaru, wizualna kontrola jakości towaruZakres obowiązków: Proste pracy przy rozładunku i załadunku, kompletowanie towaru, wizualna kontrola jakości towaru